Tehing veel toimunud ei ole. Ees on 30päevane vaidlustamisõiguse periood. Vallavanema Enn Kure sõnul jõuaks raha valla arvele kolme pangapäeva jooksul pärast kinnistusraamatu kande tegemist.

ETKI direktor Mati Koppel kinnitas, et instituut on tulemusega rahul. “See pole küll ideaalne lahendus, kuid siiski kõiki osapooli kõige paremini rahuldav olukord. ETKI-l vallaga sõlmitud maakasutusleping on kohustuslik ka uuele omanikule ja kui instituut omalt poolt tingimust täidab, on ta eelistatud olukorras uue lepingu sõlmimisel. Kindlust lisab asjaolu, et nii MES kui taimekasvatusinstituut on mõlemad riigi ettevõtted ja mõlemad maaeluministri alluvuses. Seega peaks teineteisemõitmine olema lihtsam. Kogu instituudi pere on väga tänulik vallaelanikele, kelle aktiivsus aitas kaasa sobiva lahenduse saabumisele.ˮ