"Praegustel andmetel ei ole Vene Föderatsioon mingeid vaatlejaid kutsunud. Tegelikult peaksid nad selle õppuse deklareerima nn Viini dokumendi alusel, mille järgi peaks olema deklareeritud iga õppus, kus osaleb üle 9000 mehe. 13 000 puhul peaks vastavalt ka vaatlejaid kutsuma. Nad pole vähemalt praeguse seisuga seda teinud.

Küll on aga seda lubanud teha Valgevene, kelle territooriumil toimub osa õppusest. Loogiliselt võttes saab vähemalt Valgevenes toimuvale õppuste osale vaatlejaid saata. Aga vaatlemiseks on mitu võimalust. Mõned riigid korraldavad n-ö VIP-päeva, kuhu kutsutakse kõik vaatlejad ja sõjaväeatašeed, aga tegelikult mitte midagi ei näidata."