Mitte kordagi pole seltskonnad tagasi tulnud tühjade kätega – ikka leiti sealt kas või seenekastme tarvis pannitäis, uued teadmised seentest ja ka teistest taimedest pealekauba. Üsna tavapärane oli see, et ühel retkel kohati koguni 70 eri liiki seeni. Seeneretkede üks võlu ongi see, et ükski seen ei jää määramata, sest ekspertide nõu abiks võttes ja mitme peale nuputades saab lõpuks ikka kõik ära määratud.

Eelmistest retkedest jäävad värvikate seikadena meelde, kuidas mõnel korral olid seenelised nii ennastunustavalt tegevuses, et bussi väljamineku eel pidi neid lausa metsast otsima.

Retkele saab end registreerida aadressil www.maaleht.ee/seenele