Kui künname põhu pärast saagikoristust mulda, tagastame sellega ühele hektarile umbes 12–15 kg lämmastikku, 8–7 kg fosforit ja 24–30 kg kaaliumi.

Sõltuvalt mulla struktuurist lagunevad taimejäänused aga väga aeglaselt ja kõiki põhus sisalduvaid toiteaineid ei saa taimed esimesel aastal kätte. Lagunemiseks sobiva mikrofloora tekkimiseks kulub 3–5 aastat.

Selle ajaga võivad mulda koguneda kahjulikud ühendid ligniinid, mis pidurdavad kultuuride kasvu ja arengut ning aeglustavad orgaanilise aine mineralisatsiooni.