Kursus keskendubki lõõtspilli traditsiooni taaselustamisele Võrumaal. Koolituse koordinaatori Priidu Teppo sõnul on lõõtspillimängu populaarsus viimastel aastatel järsult suurenenud. Uute huviliste pealekasvu piirab aga pillide vähesus ning pillimeistrite pikk ootejärjekord. Et pillide puudust leevendada, alustataksegi koostöös Võrumaa Kutsehariduskeskusega uute meistrite koolitamist ning väljaõpetamist.

“Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnomajas on taolise koolituse läbiviimiseks olemas kõik tingimused,” selgitab kursuse juhendaja, lõõtspillimeister, - õpetaja ja -mängija Heino Tartes. Kursus toimub korra kuus kolmepäevase õppetsüklina, sellele järgneb iseseisev kodune töö. Lisaks Heino Tartesele hakkab kursuslasi kohapeal juhendama puidutöö kutseõpetaja Taavi Pumbo.