Viimati loendaski Keskkonnaagentuur kormorane täpsemalt 2015. aastal, mil nende arvukus oli eelnenud aastaga võrreldes kasvanud 33%.

Viimase kahe aasta eeldatavat kasvu pole uuenenud metoodika tõttu nii täpselt mõõdetud.

“Paljude looduskaitse all olevate laidude peal kütitakse rebased ära, et linnud saaksid pesitseda. Sellega antakse kormoranidele täielik vabadus,” räägib Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi teadur Redik Eschbaum.

“Kalakasvandused on jällegi enne talvitumist rändavatele lindudele väga hea toitumisvõimalus,” teab Eschbaum.

Ükski riigiasutus kormorane ei tõrju, kuid lubab seda teatud tingimustel teha kaluritel.