„Põllumajandustootjate jaoks on teave sõnniku kasutamise kohta väetamisel väga oluline, et kasutada maksimaalselt ära orgaanilise väetise positiivne mõju mullale ja põllukultuuride saagikusele. Samas tuleb võimalikult väikeseks viia riskid, et väetamise tagajärjel võiksid toitained sealt ümbritsevatesse veekogudesse jõuda,“ selgitab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja keskkonnavaldkonna juht Ann Riisenberg.

Riisenbergi sõnul on ettevõtete jaoks tähtis saavutada erinevaid põllutöid tehes majanduslik efektiivsus, mille üheks eelduseks on kaasaegse tehnoloogia kasutamine.

Demopäev algab kell kümme Kiuma kultuurimajas, kus sõnnikulaotamise majanduslikest aspektidest räägib Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadlane Kalvi Tamm. Sõnniku käitlemist reguleerivate õigusaktide nõudeid selgitab Timo Kangur keskkonnaministeeriumist.

Seejärel sõidetakse Põlva Agro põllule Mammastes, kus tahesõnniku laotamise masinaid tutvustab Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadur Taavi Võsa. Tutvustatakse erinevat tüüpi tahesõnniku laotamise masinaid (Umega P120, PTU-10B, MTU-18, WF-12DS, WF-20DST, Straurtmann VS 1805 jt) töös.

Demopäevale oodatakse põllumehi, konsulente ja teisi huvilisi nii Eestist kui Lätist.

Läti põllumehed tulevad Eestisse juba täna, et kahe päeva jooksul tutvuda Lõuna-Eesti põllumajandusettevõtetega. Õppereisi käigus külastavad Läti tootjad Nopri talu, Andri-Peedo kitsefarmi, ettevõtet Laatre Piim, Tiri-Jakobi farmi ja osaühingut Põlva Agro.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koostöös Läti Põllumeeste Parlamendiga viib aastatel 2015-2019 läbi projekti “GreenAgri”, mille eesmärgiks on soodustada orgaaniliste väetiste keskkonnasõbralikku kasutamist Eesti ja Läti põllumajandusettevõtetes. Projekti elluviimist toetab Euroopa Liit Interreg Kesk-Läänemere Programmi raames.