Taotlusi saab esitada ainult e-PRIAs ja seda tasub teha metsaühistu kaudu, sest nii on toetuse määrad erametsaomanikule kaks korda suuremad. Taotlusvooru eelarve on 250 000 eurot.

Kui metsaomaniku eesmärgiks on aastate pärast endale või oma lastelastele metsast tulu teenida, tasub selle nimel varakult tööd teha. Noores metsas tehakse valgustusraiega esimene ja kõige olulisem valik – otsustatakse, milliste puude valgus- ja toitetingimusi konkureerivate puude raiumise teel parandada soovitakse. See määrab metsa koosseisu tulevikus, sest vähenenud konkurentsi tingimustes kasvavad alles jäänud puud jõudsamalt.

Noore metsa hooldamiseks on parim aeg varakevad ja hilissügis, siis on metsas lihtsam liikuda ja tööd ei sega seal pesitsevaid linde. Tööde planeerimisel ja korraldamisel abistavad metsaomanikke kohalikud metsaühistud.

Metsa inventeerimise toetust saab küsida metsamajandamiskava tegemiseks vajalike inventeerimisandmete koostamise eest. Taotlemiseks peab metsaomanik olema ühistu liige. Metsaühistud saavad läbi e-PRIA inventeerimistoetuse taotlusi esitada kuni 15. detsembrini, Erametsakeskus rahuldab taotlusi kuni 300 000 euro ulatuses.

Lisainfot toetuse taotlemise tingimuste kohta ja kohalike metsaühistute kontaktid leiab erametsaportaalist.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid