1968. aastal alustas Õismaa õpinguid kutsekoolis, mille praktika oli Kalevi kommivabrikus ja sellest ajast peale on ta Kalevile truuks jäänud.