Päijät-Häme metsahooldusühistu on käivitanud projekti, mille eesmärk on kasutada metsade rentimist põlvkondade vahetusel.
Soome Metsavalitsus on hakanud müüma loodustootelubasid, mis annavad õiguse korjata igameheõigusest väljaspool olevaid loodustooteid nagu kuusekasvusid, musta pässikut, samblaid ja kaselehti.
Metsafirma UPM ja Uruguai valitsus allkirjastasid investeerimiskokkuleppe Uruguaisse kavandatava tselluloositehase ehitamiseks.
Soome metsade inventeerimise järgi on Soomes hooldamata metsakultuure umbes 795 000 ha. Nende hooldamise hind on ca 400 miljonit eurot, hindas UPM Silvestan juht Jorma Saarimaa. “Ei ole muud tegevusala, kus on nii suur turg.”
Turvast ja puitkütuseid tootev firma Vapo kavatseb internetioksjonil maha müüa mitmel pool Soomes asuvad 1500 kinnistut.
Käesoleva aasta parvetustööd on Järvi-Suomi parvetusühistu piirkonnas lõppenud. Järgmisel aastal eeldatakse parvetusmahtude mõnevõrrast suurenemist.