Samas, lained ju pidevalt liiguvad ning tuuled on viimastel päevadel tugevad olnud. Võib olla nii, et meri uhtus kalade surnukehad kusagil rannale ja viis mõni aeg hiljem tagasi.

Kalateadlane Arvo Tuvikene selgitab, et Vaikse ookeani lõhed hukkuvad küll pärast kudemist, kuid meil pesitsevate Atlandi lõhede ja meriforellidega juhtub seda palju vähem. "On loogiline, et mingi kogus sureb, aga kui neid oli rannas massiliselt, siis võiks pigem kahtlustada röövpüüki," sõnab Tuvikene.

Kindlate andmete ja suuremate kalahulkade puudumisel võib arvata, et tegu on ennekõike loodusliku nähtusega, mida on kalandusfoorumi Kalale.ee kasutajad varasematelgi aastatel Keila jõe juures täheldanud.