Tulemuste võrdlemisel oleks aga huvitav teada, kui võrdsel stardijoonel olid osalejad taimekasvatuse peamise tootmisressursi mulla osas ja kuivõrd on nende maad erinevad Eesti keskmisest. Mida intensiivsem tootmine, seda enam sõltub saagikus välistest sisenditest ja tekkida võib küsimus, kas mullast sel juhul üldse enam midagi sõltub.

2017. aasta viljelusvõistlusel jõudis finišisse 35 põldu. Järgnevalt anname mullastikukaardi ja mullaproovide analüüsitulemuste põhjal ülevaate neil esinevatest muldadest.