Sellest tulenevalt on metsatööde tegemine metsas osutunud probleemseks ja kohati võimatuks. Puidu ülestöötajatel on probleeme masinatega niiskematele aladele ligi pääsemise ning puidu metsast välja vedamisega, kuna mitmetonnised masinad vajuvad lihtsalt pinnasesse. Tavapärased ilmastikumõju leevendamise meetmed lankide valiku ning varude näol on ammendumas.

Kuid raiuma peab - metsa-ettevõtete kohustused vajavad täitmist ning tööstused ootavad puitu. Eriolukord võiks olla mõjuv sõnum lepingupartneritele, et maksete või tarnete hilinemisel on tegelik põhjus.

Pildid on tehtud Harjumaa metsas, kus olukord ei ole võrreldes mõnede piirkondadega sugugi kõige hullem.