Äärmiselt liigirohkes värvuliste seltskonnas paistab vesipapp eredalt silma, omades ainsa laululinnuna võimet ujuda ja sukelduda. Seda teeb ta sealjuures vooluveekogus ning tihti ajal, mil väljas paugub käre pakane.
Kakkude seas leidub kaks liiki, keda võib meil kohata eeskätt talvekuudel. Nendeks on Eestit harva külastav lumekakk ning igatalvine külaline vöötkakk. Viimasest teemegi siinkohal lähemalt juttu.