• kaitsealad (rahvuspargid, looduskaitseala, maastikukaitsealad, kaitstavad pargid)
  • hoiualad
  • liikide püsielupaigad
  • kaitstavad looduse üksikobjektid
  • kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad objektid

Range kaitse aluse ala (pindala ja protsent nähtavad klikkides kaardil infonupuga omavalitsusüksusel) moodustavad:

  • loodusreservaadid
  • sihtkaitsevööndid

Hiljutiavas keskkonnaamet ka kodulehe www.kaitsealad.ee, kust leiab teavet Eesti rahvusparkide ja olulisemate kaitsealade kaitsekorra, loodusväärtuste ja külastusvõimaluste kohta.

Kodulehel on näha Eesti rahvusparkide ja viie olulisema kaitseala – Alam-Pedja looduskaitseala, Endla looduskaitseala, Haanja looduspark, Otepää looduspark, Viidumäe looduskaitseala – lehed.

Valiku aluseks oli kaitsealadel toimuvate avalike ürituste rohkus, külastuskoormus ja kohalike elanike osalus kaitsealaga seotud tegemistes.