Saunaralli on küll meelelahutuslik ettevõtmine, aga juures on ka sportlik moment. Altpoolt saab lugeda saunaralli reegleid.

Noarootsi Saunaralli reeglid

Võistkonnas on 4 liiget vanuses vähemalt 18 aastat. Lapsevanema nõusolekul võib olla võistkonnas üks alla 18-aastane osaleja. Võistkonnas võib olla ka n-ö viies liige – autojuht.

Võistkonda tervitab Roosta Puhkeküla väravas esimene ülesanne – loosi teel valib võistkond koha, kuhu tuleb auto parkida. Juhul kui võistkond ei pargi ettenähtud kohta, arvestatakse võistkonna kogutud punktisummast 10 miinuspunkti.

Võistkond loovutab registreerimisel varem valmis tehtud ning kaasavõetud saunavihad. Igal võistkonnal peab olema kaasas neli saunavihta, mis on märgistatud oma võistkonna nimega. Juhul kui võistkonnal on olemas neli saunavihta teenivad nad sellega esimese lisapunkti.

Võistkond valib endale loosikaardi, kuhu on märgitud kohustusliku esimese sauna nimi ja asukoht. Juhul kui võistkond ei alusta loosikaardil märgitud saunast, arvestatakse võistkonna kogutud punktisummast 10 miinuspunkti.

Lisaks loosikaardile saab võistkond stardis kaardi saunade asukohaga ning kaelakaardid võistlejate nimedega. Nii saunade kaart kui ka võistleja kaelakaart on vajalikud sauna pääsemiseks. Saunade asukohakaardile märgitakse igas saunas teenitud punktisumma.

Start antakse võistlejatele ühiselt, mis tähendab, et võistlejad võivad joosta oma auto juurde ning võistlus võib alata.

Kõik 4 võistkonna liiget peavad üheskoos viibima leiliruumis või kümblustünnis vähemalt 5 minutit. Saunas võib viibida korraga vaid üks võistkond, sauna lastakse saabumise järjekorra alusel.

Lisaülesanne: igal sauna omanikul on varuks lisaülesanne või -ülesanded, mille edukas lahendamine toob võistkonnale lisapunkte. Lisaülesanne antakse võistkonnale peale saunas viibimist.

Eriülesanne: iga võistkond teeb endast sauna taustal pildi ja laeb selle üles Noarootsi Saunaralli 2018 FB ürituse lehele.

Võistkond peab olema finišis Roosta Puhkekülas hiljemalt kell 18. Juhul kui võistkond hilineb võistluskaardi loovutamisega, arvestatakse kogutud punktisummast iga hilinetud 1 minuti eest 2 miinuspunkti.

Hindamissüsteem: hindamine toimub punktide alusel. Saunas kogutud punktid märgitakse nii sauna protokolli kui võistkonnal kaasas olevale kaardile. Kokkuvõtted tehakse sauna protokolli märgitud punktide kokkuvõtte alusel.

Auhinnatud saavad esimesed kolm suurima punktisummaga võistkonda. Lisaks annab Noarootsi Saunaralli korraldajate kogu eriauhindu (näiteks: parimad kostüümid, vms.) Auhindade andmise üle otsustab korraldajate kogu ning otsus ei kuulu vaidlustamisele.

Kõik saunarallitajad valivad võistluse lõppedes külastatud saunade hulgast parima sauna.

NB! Võistleja peab olema viisakas, käituma võõra varaga heaperemehelikult ja kinni pidama EV-s kehtivates liiklusreeglitest.