Raadi surnuaed sisaldab tegelikult kuut kalmistut: Vana-Jaani, Peetri, Maarja, Uspenski, Ülikooli ja Sõjaväekalmistut. Kunagisest Juudi kalmistust on praeguseks säilinud vaid paar hauakivi, Muhamedi kalmistu aga on täielikult hävinud.

Me ei kujuta tänapäeva Tartut enam ettegi ilma Raadita, tegelikult on see aga suhteliselt hiline rajatis. Vanasti maeti väärikamad ja jõukamad linnakodanikud kirikupõrandate alla, lihtrahvas aga kirikuaedadesse. Linnad kasvasid, nii põrandaalune kui kirikaed sai kadunukesi täis ning olukord kippus kujunema ebasanitaarseks.