“Kas on tõsi, et Nõukogude Liidus on usutunnistuse vabadus?” küsis teine munk. “Me oleme kuulnud, et Nõukogude konstitutsioon tegelikult tunnustab kiriku olemasolu.”

Nüüd oli Maia kord vastata. Oma kõhklevas, kuigi arusaadavas keskkooli inglise keeles rääkis ta üldjoontes nõukogulaste nutikast kampaaniast kirikute vastu Eestis.