Samal päeval nägi mees raiekohast umbes 200 meetrit eemal ka uhket metsisekukke jalutamas. "Ei tea kas ootab metsa väljaveo ära või loobub mängimast?" mõtiskleb Mägi.

Keskkonnaregistri andmetel asub lageraiesse kavandatud kvartali PY145 eraldis 19 alal, kus on inventeeritud II kategooria kaitsealuse liigi metsise piiritletud elupaik. Alal teostati viimane vaatlus 16. aprillil 2014, mil territoorium oli asustatud - registreeriti viis metsisekukke.

Metsaregistris on märge, et 0,53 ha suurune eraldis, millel lageraie teostati jääb väljaspoole kukkede mänguala, kanade sigimisalale.

Looduskaitseseaduse kaitsealuse linnuliigi tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal keelatud.

Lähtudes sellest on keskkonnaamet seadnud kõnealusele eraldisele kavandatud raiele metsise pesitsusaegse häirimise vältimiseks ajalise piirangu 15. aprillist 30. juunini.

"Sel perioodil metsise elupaigas (kanade sigimisalal) metsaraiest hoidumine aitab tagada, et metsis suudab edukalt pesitseda ning häirimise korral varjuda," on teatisel kirjas.