Samas keelab meie metsamajanduse korüfeeks loetav Campenhausen oma instruktsioonis igasuguse hooldusraie ära, öeldes, et tegu on metsa hõrendamise ja hävitamisega, sisuliselt valikraiega.