Saaremaa vallavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja Bert Holm saatis keskkonnaametile möödunud nädalal kirja, milles kutsus keskkonnaametit tõsiselt kaaluma kassikaku kaitse-eesmärgiks piirangute lisamise otstarbekust ning 88 hektari kassikakule teoreetiliselt sobiliku metsa liitmist kaitsealaga.

“Piirangute õigustamine hüpoteesidega, et metsa mõõdukas majandamine, jahipidamine, teede hooldamine või ehitamine kaitseala naabruses häiriks pesitsevat lindu, kes alal kauem kui viimasel kümnendil reaalselt ei pesitse, ei ole tõsiseltvõetav ega teaduslike argumentidega põhjendatud. See on oletuslik ning ebaproportsionaalne võrreldes planeeritavate piirangute sotsiaalmajandusliku mõjuga,” märkis Holm, viidates saamata jäävale kasule metsa majandamisest ja maamaksu omavalitsusele laekumata jäämisest.

Keskkonnaameti kaitse planeerimise büroo juhtivspetsialist Nele Saluveer vastas vallavalitsusele, et kuna kassikakk on I kaitsekategooria liik, siis kohustab looduskaitseseadus kaitsma kõiki kassikaku teadaolevaid elupaiku.

Loe lähemalt Saarte Häälest.