„Tegu on enamlevinud metsamasinate kaubamärkidega, mida meie metsades sagedamini kasutatakse. Meie lõpetajad peavad olema valmis töötama neil kõigil," lisas Kall.

Metsamasinate simulaatorid täidavad tulevaste masinaoperaatorite väljaõppes olulist rolli. Kogu väljaõpe Luua metsanduskoolis on jaotatud kolmeks – teoreetiline ettevalmistus, treening simulaatoritel ja praktika päris masinatel metsas.

„Selline väljaõpe simulaatoritel on vajalik kõigile metsamasinate juhtidele, sest võimaldab õppuritel turvalises keskkonnas omandada õiged töövõtted ja vähendada seeläbi hilisemaid vähesest praktikast tulenevaid töö- ja ohutusriske," selgitas kooli metsamasinate instruktor-õpetaja Peeter Lips simulaatorite olulisust.

Helen Põllo Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse osakonnast lisas, et simulaator võimaldab harjutada tööoperatsioone turvalises keskkonnas ja individualiseerida õpet, et tulevikus oleks liikumine päris metsamasinatele lihtsam. Lisaks eeldab tänapäevane metsatöö häid digioskusi, et tulla toime kõrgtehnoloogiliste metsamasinatega ja ka siin on simulaator heaks „abistajaks".

Meelis Kall lisas, et lisandunud simulaatorid on tehnika viimane sõna – varustuses on ka virtuaalreaalsuse prillid, mis loovad tõelise töökeskkonna tunde. Õpilane ei pea masina simulatsiooni jälgima enam ainult ekraanilt, prillide abil näeb ta sama, mida näeks tõelise masina kabiinist. Nii saab reaalsema tunnetuse masinast.

Maaleht käis simulaatoreid proovimas pisut üle kuu aja tagasi:

„Tööjõu ja oskuste tuleviku-uuring OSKA järgi kasvab edaspidi nõudlus metsamasinate operaatorite järele. Avatav õppeklass loob paremad võimalused tuleviku tööjõuturuga arvestamiseks ja pakub senisest põhjalikumat ja kaasaegsemat väljaõpet masinaoperaatoritele," ütles Luua metsanduskooli direktor Haana Zuba-Reinsalu.

Luua metsanduskool on ainus õppeasutus Eestis, kus saab õppida metsamasina (harvester ehk langetustraktor või forvarder ehk väljaveotraktor) juhiks. Tegu on ühe populaarsema erialaga koolis, mida saab õppida nii põhihariduse kui keskhariduse baasil. Kool pakub kutseharidust metsanduse, aianduse (maastikuehitus) ja loodusturismi (matkajuht) suunal.

Õppevahendid hangiti Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Euroopa Sotsiaalfondi meetme "Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt" raames.