Eesti püsimise võimaluseks peab ta suveräänsusdeklaratsiooni põhimõtet, mis on meil osalt unustatud. "Eesti suveräänsuse sõnastus läks hiljem paljude teiste riikide põhiseadusse, ka Venemaa omasse."