„Rohkelt osalejaid tuli, kuna põllumajandusnõustajad olid kaasatud ja nemad pakkusid ka kandidaate,” selgitab Eestimaa Looduse Fondi sekretär Kertu Hool. „Olgugi, et kutsume alati üles kõiki kandideerima, on sel aastal kõik kandidaadid mahetootjad,” lisas ta.

Kuigi võitja saab olla ainult üks ja see kuulutatakse välja avatud talude päeval juulis, väärivad kiidusõnu kõik, kes konkursil osalesid.

Kõik seitse tegijat on omamoodi tublid

Viljar Veidenbergi juhitud Pajumäe talu väärib tunnustust tasakaalustatud, mastaapse ja uuendusliku mahetootmise eest. Talus on esindatud looma- ja taimekasvatus ning töötlemine ja turustus. Kasutatakse sügavallapanu, sõnnik kompostitakse, põllud kaetakse talveks toitainete leostumise vältimiseks taimkattega, rajatud on mitmekesised põlluääred ja karjamaa osad elurikkuse soodustamiseks.

Lisaks on hea koostöö teiste mahetalunikeg. Talu teeb palju loodushoidliku toidutootmise haridustööd noortega, võttes vastu ekskursioone alates lasteaedadest kuni ülikoolideni . Žürii tõi välja ka uue meierei hoone uuendusliku ja keskkonnasõbraliku veekasutuse ning plussiks oli ka päikeseenergia kasutamine tootmisel.

Läänemere-sõbraliku farmi konkurss.

Ivar Baumanni juhitav Saarõue OÜ oli samuti v äga tugev kandidaat. Žürii tõi välja maheda tootmise haarde ja mitmekesisuse: kasvatab mahelihaveiseid ja teravilja. Kiideti läbimõeldud sõnniku kompostimise plaane, tähelepanu äratas uus kompostimise hoone. Lisaks kaasaegne keskkonnasõbralik põllutehnika.

Kasutab talviseid vahekultuure toitainete leostumise vältimiseks, mitmekesine on põllumajandusmaastik elurikkuse säilitamiseks ja hooldab poollooduslikke kooslusi.

Koplimäe Mahetalu tunnustas žürii läbimõeldud väiketootmise eest, mis läheneb talupidamisele perekondlikult ja terviklikult. Perekonna tegemisi kiideti teravilja mahetootmise ja töötlemise, päikeseenergia kasutamise, maheda ja loodussõbraliku põllumajanduse propageerimise eest. Talu on suurendanud elurikkust äärealade ja metsatukkadega.

Toomas Rõhu tunnsutati suurtel aladel pool-looduslike koosluste hooldamise eest maheveistega ja laia haardega mahepõllumajanduse eest.
Läänemere-sõbraliku talu konkurss.

Tihuse turismitalu ja selle peremehe Martin Kivisoo puhul toodi esile mahetootmise haaret, suurel alal pool-looduslike koosluste hooldamist, ohustatud põlistõu – eesti hobuse kasvatamist ja looduse vaimsete väärtuste propageerimist.

Lalli Tooma turismitalu on igati looduslähedane ja kaunis väike turismitalu, mida peavad soojad inimesed Liina Kahilane ja Jukka Turunen. See on armas väike mahetalu kombineeritult taluturismiga. Positiivselt jäi silma kuivkäimla- ja loomasõnniku hoolikas komposteerimine ning kompostiga väetamine ning pool-looduslike koosluste hooldamine lammastega.

„Pererahva loodusega sõbraks olemise ja end tegemistes keskkonnasõbraliku joone hoidmine on väga sümpaatne,” hindas žürii.

Renno Nurmela juhitav Tiigikalda OÜ on suurtootja, kelle põllud asuvad mitmes maakonnas.
Žürii tunnustas teda positiivse pöörde eest nii suurtel aladel mahepõllumajandusele ülemineku ja püüdekultuuride kasutamise eest, samuti avaldas muljet uhke talirüps.

Kõige läänemere-sõbralikum selgub oktoobris Rootsis

„Kõik kandidaadid olid tublid, igaüks omamoodi. Kiitust väärivad kõik, tahame kõigile osalejatele tänu avaldada ja julgustada neid jätkama,” ütles konkursi eestvedaja Aleks Lotman.

Eestisse on korra tulnud ka üldvõit. See läks OÜ Saidafarmile, mida juhib perekond Särgava. Mis jutub tänavu, ei oska veel ennsutada. Palju oleneb üldisest rahvusvahelisest tasemest. Kindlasti tuleb sel aastal tugev konkurss, näiteks Soomes ja Poolas on juba riigisisesel konkursil väga tihe rebimine.

Rahvusvaheline võitja kuulutatakse välja Rootsi maamessil 24-25. oktoobril.

Läänemeresõbraliku taluniku konkurss toimub Eestis ka 2019. aastal ja kandidaate hakatakse ootama juba jaanuaris.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid