Vertikaalvuugi soovitatav laius tellismüüritisel on 10 mm. Juhul kui tellised ei jaotu täpselt, tuleb need lõigata sobivasse pikkusesse. Ilusas, korrapärases müüritises tuleb vältida liiga lühikesi tükke ehk nn kutsikaid.

Nende vältimiseks kasutatakse kolmveerandkive. Tellismüüritis tuleb rajada nii, et kivid jääksid pool- või vähemalt veerandkiviseotisesse. See tähendab, et iga järgmise telliserea vertikaalvuugid oleksid alloleva telliserea vertikaalvuukide suhtes nihutatud vähemalt veerandi tellise pikkuse jagu.

Kolm nippi raamatu saamiseks

Raamatut saab osta kahe nädala jooksul ainult koos Maalehega Coopi kauplustes ja Selverites üle Eesti. Raamat maksab 4,99 eurot, sellele lisandub Maalehe hind.

Käsiraamatut saab osta ka digitaalsel kujul veebilehel maaleht.ee/kasiraamat10.

Üksikuid raamatuid saab tellida veebilehel www.lehed.ee/targutalita. Veebikeskkonnast tellides maksab raamat 6,99 eurot.

Kogu info Targu Talita käsiraamatute kohta on aadressil maaleht.ee/raamatud.

Mördi laotamine müürile

Õigesti laotatud mördipeenar mõjutab oluliselt müüri lõppkvaliteeti ja samuti töö kiirust. Müüri horisontaalvuugi paksus on 10–15 mm.

Algajatel müüriladujatel juhtub tavaliselt, et segu pannakse müürile algul liiga palju ja paigaldatud kivile koputatakse niikaua haamriga peale, kuni ülemäärane segu on vuugist välja surutud. Sellisel ladumisviisil on oht, et liigse koputamise ja liiga tugevate haamrilöökidega tekitatakse tellistesse mikro­praod.

Ühtlaseks laotamiseks võetakse segukastist segu kellu servaga. Kogus peab olema selline, et laotamisel ei oleks vaja seda kelluotsaga piki müüritist liiga kaugele edasi liigutada. Seega võetakse kellu servale peaaegu valmis segupeenar. Kui segupeenar on müüritisele ühtlase kõrgusega ära laotatud, silutakse selle välimine serv kelluga üle nii, et täituvad kõik tühemikud, üleliigne segu lõigatakse ära.

Kellu on silumisel surutud vastu alumise telliserea serva ja seda hoitakse sellise nurga all, et segupeenra serv jääks peaaegu vertikaalne.

Vertikaalvuugi täitmiseks seguga võetakse tellis kätte ja pannakse mört selle otsale, tasandatakse sobiva paksusega peenraks ja silutakse kelluga segupeenra servad.

Et vuuk täituks võimalikult ühtlaselt, peavad segupeenra servad olema võimalikult täisnurksed.

Ühtlase segupeenra laotamiseks kasutatakse ka šablooni, mis tehakse õhukesest lauast ja selle külge kinnitatud, vuugipaksusest millimeetri võrra kõrgemast liistukesest või siis lauast läbi löödud peenikestest naeltest.

Liistuga šablooni kasutamisel toetatakse liist telliserea servale, mörti laotatakse laua ülemise serva järgi. Nii saab mördikiht ühlane ja ka töö edeneb kiiresti, kuid vuuk jääb liistu paksuse võrra tühjaks.

Tellise servani täidetud vuugi saamiseks on šablooni kõrgustugedeks peened naelad, mis toetatakse tellise servale.

Šablooni kasutamine võimaldab ka algajal müüriladujal teha hea kvaliteediga tööd.

Telliste rihtimine

Selleks et tellised asetseksid müüritises ühtlaste, sirgete ja loodis ridadena ning müüritis ise oleks sirge ja sileda pinnaga, tuleb telliseread paigaldamisel korralikult paika rihtida.

Lühemate müüriosade korral kasutatakse selleks kas vaaderpassi või spetsiaalset rihtlatti. Kui müüritise nurgakivid on loodi järgi paika seatud, paigaldatakse nurkadevahelised reatellised alumise kivirea järgi.

Seejärel surutakse pikem vaaderpass või rihtlatt vastu müüri välimist pinda ja nihutatakse käe või haamriga kergelt koputades paika need tellised, mis ei asetsenud sirgjoonel. Jälgida tuleb seda, et looditud nurgakivid paigast ei nihkuks.

Kui telliserea väliskülg on sirge, asetatakse vaaderpass müüritise peale ja kontrollitakse selle loodisolekut ning samas ka seda, kas kõik tellised asetsevad ühel kõrgusel. Vajadusel koputatakse tellised paika. Juhul kui paika koputamist oli suhteliselt palju, tuleb välispinna sirgus veel kord üle kontrollida.

Et tellistevahelised horisontaalvuugid oleksid kogu müüritise ulatuses ühepaksused, on hea kasutada kihilatti, millele märgitakse müüritisekihtide kõrgused.

Ühe müüritisekihi kõrgus on tellise paksus pluss vuugi paksus, normaalpaksusega tellistel seega 65 mm + 12 mm = 77 mm.

Mugavam ja kiirem on laduda nii, et kihilatid on tehtud iga laotava ehitise nurga jaoks. Kihilati tegemiseks kinnitatakse kaks sirge servaga ja soovitatavalt laotava müüri kõrgust lauda omavahel täisnurkselt kokku.

Kihilatt kinnitatakse kas ehitise nurga külge või aluspõrandale/maapinnale nii, et kihilati välisnurk jääb müüritise nurgaga kohakuti ja nende vahe on paar millimeetrit, latt peab olema korralikult loodis.

Selliselt paigaldatud kihilati külge võib ladumise ajal kinnitada suundnööri.

Suundnööri kinnitamiseks lüüakse kihilati kõrgusjoonte kohale väikesed naelad. Ka telliste ja suundnööri vahele peab ladumisel jääma paar millimeetrit – kui tellis puutub vastu suundnööri, on oht, et see surub nööri kaugemale ja tulemuseks on kumeralt väljapoole kummuv sein.

Tavapäraselt kinnitatakse suundnöör müüritise külge. Sellisel juhul paigaldatakse müüritisekihi esimene nurkmine kivi ja looditakse. Suundnööri kinnitamiseks tehakse nöörile silmusaas ja kinnitatakse nöör naela külge.

Nael surutakse paigaldatud kivi all olevasse vuuki. Selline silmusaas on nööri kinnitamiseks kõige õigem, kuna hoiab nööri piisavalt tugevalt kinni.

Kui aga võtame naela silmusest välja, ei jää nööri sisse sõlme. Kui nööri ots on kinnitatud, pannakse see veel aasaga ümber teise naela, mis asetatakse müüritisekihi nurkmise kivi peale.

Naela fikseerimiseks asetatakse sellele tellis. Kui nööri üks ots on sel moel kinnitatud, tõmmatakse see müüritise teise nurgani, pingutatakse ja kinnitatakse samamoodi.

Vuukimine

Kui müürimört on natuke tahenenud, võib hakata müüritist vuukima.

Kõigepealt viimistletakse pikema vuukrauaga horisontaalvuuk, jälgida tuleb seda, et vuuk oleks mördiga ühtlaselt täidetud.

Kuna mört on vuukimisel veel pehme, võib sinna, kus on tühemikud, panna vuukraua otsaga lisamörti.

Horisontaalvuugi järel viimistletakse lühema vuukrauaga vertikaalvuuk ja kõige lõpus puhastatakse kogu müüritise pind pehme harjaga.
Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid