Juhul, kui peaks karude tekitatud kahjude arv peaks piirkonnas veel suurenema, saavad jahimehed küttimislube juurde taotleda veel selle kuu jooksul.

Karu küttimise mahu määramise aluseks on kahjustuste esinemise sagedus ja kahju tekitanud isendite arv kahjustuspiirkonnas. Küttimismaht on maakonniti jagatud jahipiirkondade vahel ning suunatud eelkõige piirkondadesse, kus kahjustusi on viimastel aastatel kõige rohkem esinenud.

Karujahihooaeg algas 1. augustil kestab selle kuu lõpuni ehk 31. oktroobini. Karule on lubatud jahti pidada vaid kahjustuste piirkonnas kahjude vältimise eesmärgil.