Nõue puudutab ühtviisi riigi ja kohaliku omavalitsuse kaitse all olevaid, aga ka ilma formaalse kaitseta pühapaiku. See tähendab, et jätkusuutliku metsanduse märgise hoidmiseks tuleb välistada metsa majandamine kogu pühapaigas, mitte üksnes arheoloogiamälestise või looduskaitseobjekti alal.

FSC otsus asuda kaitsma Eesti looduslikke pühapaiku puudutab suurt osa Eesti puiduettevõtetest nagu saeveskid, mööbli-, paberi-, pakendi-, küttepuu- ja graanuli jm tootmisettevõtteid. FSC tarneahela sertifikaadiga on liitunud üle 250 ettevõtte ning tootmisüksusi ligi 350. Seetõttu on FSC otsusel Eesti metsamaal asuvate pühapaikade kaitsmisele väga suur mõju.

Et peadirektor Kim Carstensen ei saanud sündmusel osaleda, võttis Hiie sõbra vöö ja kirve vastu FSC Eesti haru MTÜ Hea Metsanduse Koda juhataja Indrek Talpsep.

Hea Metsanduse Koda ja Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo said tunnustuse ka hiiesõbraliku teo eest. Selleks tunnistati koostöös Hiite Maja ja Tartu ülikooli looduslike pühapaikade keskusega käesoleva aasta alguses valminud looduslike pühapaikade kaart, kuhu on koondatud seni kaardistatud ja avalikustatud pühapaigad. Kaart teeb võimalikuks FSC otsuse rakendamise. Hea Metsanduse Koja tunnustamises oli märgitud ka tema töö rahvusvahelise FSC otsuse ettevalmistamisel.