“Me valmistame oma toodangut vaid eestimaisest piimast, siinne kliima on piima tootmiseks suurepärane ja eriti sobilik on selleks Pärnu piirkond,” räägib Prits, kes näeb piimatootmises suurt potentsiaali.

Uuendatud farmis on lisaks ette nähtud kohti kuni 700 loomale. Enne farmikompleksi laiendust oli Seljal ligi 500 lüpsilehma, kes seni paiknesid 2008. aastal ehitatud laudas. Ettevõtte eesmärk on kasvatada tänane ca 15 tonnine päevane piimatoodang lähimate aastate jooksul 40 tonnini päevas.

Ahti Kukk, Selja OÜ juht kinnitab, et laudakompleksi ehitamisel peeti silmas eelkõige loomade pidamistingimusi ja keskkonnasõbralikkust. Ahti Kukk oli 2017. aastal üks kolmest aasta põllumehe kandidaadist,

Laudakompleksi ehitas Mapri Ehitus, projekteerija oli Pekko Projekt.

“Selja lauda ehitamisel oli meie jaoks suurim väljakutse lühike ehitusperiood, sest uue lauda ehitustööd algasid augustis ning loomad kolisid oma uude koju juba detsembris. Ligi 7000 m2 hoone püstitamine napi 4 kuuga on võimalik vaid tänu heale planeerimisele ning projektimeeskonna laitmatule tööle ja jõupingutustele. Hea oli tõdeda, et Selja OÜ meeskond oli projekti enda jaoks detailideni läbi mõelnud ning ehituse käigus puudus vajadus ehitusprojekti muutmiseks," sõnab Mapri Ehitus OÜ müügidirektor Margus Väärsi.

“Valmivaile elamutele ja büroohoonetele vaatamata oleme jätkuvalt põllumajandusehituse asjatundjad. Viimase 7 aastaga on Mapri Ehitusel valminud rohkelt lautu, teraviljakomplekse ja muid põllumajandusehitisi ning meie nimi ei tohiks olla võõras ühelegi põllumajandussektoris tegutsevale ettevõttele. Me näeme põllumajandussektori investeeringute püsimist sarnasel tasemel ka järgmistel aastatel. Meie suurimad põllumajandusega seotud objektid on täna Weiss OÜ laudakompleksi II etapp Pärnumaal ning lähiajal valmiv Kaiu LT OÜ lüpsikarjafarmi laiendus Raplamaal,” ütles Väärsi.

Selja lauda praeguse etapi koguinvesteering oli umbes 1,8 miljonit eurot ja investeeringuid kavatsetakse ka edaspidi teha noorkarja lautadesse ja lägakäitlusesse. Enamuse farmi sisustusest tarnis DeLaval – asemekatted, katuseharjad, kardinad, jooturid, sügamisharjad, lägasüsteemid. Piirded pärinevad firmalt Fesma

Selja OÜ kuulub Tulundusühistule Vooremaa Piim ja toodangut väärindatakse Estover Piimatööstuses. Täna on Selja väljalüpsi poolest üks Eesti tippfarme, 11 000 kg piima lehma kohta aastas. Tööd antakse 44 inimesele.