Mikroobide resistentsus on nii humaan- kui veterinaarmeditsiinis suurim ning kiiresti kasvav teema juba paarkümmend aastat. Seda tuleb käsitleda mõlemat valdkonda siduva ühtse probleemina ning resistentsuse kujunemise vähendamine saab toimuda ainult ühise jõupingutusena.