2018. aastal oli teravilja külvipind suurem kui aasta varem. Teravilja kasvatati 350 433 hektaril, mida on 6% rohkem kui aasta varem. Nisu kasvatati 154 579 hektaril ehk 8,9% vähem kui 2017. aastal. Odra kasvupind suurenes 35,1% ja oli 138 485 hektarit. Rukki kasvupind vähenes varasema aastaga võrreldes 18,5% ja oli 10 854 hektarit.

Kaunviljasaak oli 70 966 tonni ehk 5,8% väiksem kui 2017. aastal. Hektarilt saadi keskmiselt 1516 kilogrammi kaunvilja. Kaunvilja kasvatati 46 805 hektaril ehk 28,6% vähem kui 2017. aastal. Kaunvilja kasvupind on viimase kümne aasta jooksul pidevalt suurenenud ja 2018. aastal oli esmakordne vähenemine.

Rapsi- ja rüpsiseemne saak oli 113 595 tonni. 2018. aastal kasvatati rapsi ja rüpsi 72 683 hektaril. Hektarilt saadi keskmiselt 1563 kilogrammi rapsi- ja rüpsiseemet. Seega saadi ka rapsi- ja rüpsiseemet hektarilt peaaegu kolmandiku võrra vähem kui aasta varem.

Kartulisaak oli 2018. aastal 88 434 tonni, mis oli 3% väiksem kui varasemal aastal. Kartuli kasvupind oli kokku 5205 hektarit. Hektarilt saadi keskmiselt 16 990 kilogrammi kartuleid.