Kõik saab alguse automatiseeritud söödalaoturitest, mis toidu ette lükkavad ning robotimurist, mis regulaarselt laudapõrandalt sõnnikut ja virtsa koristab. Loomulikult ei pääse mööda ka lüpsirobotist, mis ühtlasi piima kvaliteeti kontrollib.

Eelnev on abiks laudatöölisele, ent veise elu toetab kabja külge kinnitatud pedomeeter, mis looma samme loendab. Kaela külge kinnitatav andur mõõdab veise mäletsemist. Andmeid kogutakse terve looma eluea jooksul.

“Nii saab põllumees kõik normist kõrvalekalded juba varajases etapis avastada ning neile reageerida,” selgitab KTBL esindaja Anne-Katrin Steinmetz. Näiteks rohkem samme tähendab, et lehmal on innaaeg. Kui sammude hulk aga väheneb, võivad sõrad olla vigastatud.

Video vahendusel näitab Steinmetz, kuidas automatiseeritud lautades valitseb rahulik atmosfäär: “Loomad on lihtsalt palju lõõgastunumad.”

Rahvusvaheline Roheline Nädal 2018 (Internationale Grüne Woche) toimub 18.–27. jaanuarini Saksamaal Berliinis.