Üks, kes end peagi, kui registreerimisvorm metsakogusse kandideerimiseks avati, kirja pani, on staažikas metsakorraldaja ja metsakonsulent Ülo Vendland. Tema huvi on kogus kaasa lüüa, et esindada metsamajandajajate huve.