Põllumajandus on Uus-Meremaal viimase 50 aastaga tõusnud riigi tähtsuselt kolmandaks tööstusharuks, seda tänu tehnoloogia arengule ja külmutusvõimalustele, nii et saareriik saab eksportida oma tooteid üle maailma.