„Enamasti toovad meie uted kaksikuid ja kolmikuid, üksikuid tallesid on harva,” märgib mees, kes on eesti valgepealise ja tumedapealise lambatõu aretamise oma südameasjaks võtnud ja veab viis aastat tagasi loodud Eesti tõulammaste aretusühingut.