Võimalik, et vastavad suunised anti parteijuhtidele Moskvast.