Sajaprotsendiliselt ühte meelt olid metsakogu liikmed kahe lahenduse puhul. Üks neist ei saanud ühtegi poolthäält – keegi polnud päri, et metsa kindlustamise hinda tuleks vähendada.

Teise puhul olid aga kõik ühtviisi nõus, et raieid ja ruumi planeerides peavad seaduses antud suunised piiranguteks olema üheselt mõistetavad.