Põldude andmeid saab lisada vanas e-PRIAs „Minu põldude“ teenuse all oma taotlusele kuni 17. juunini. Põldude lisamise all ongi silmas peetud põllu andmete lisamist – selle terminiga on taotlejad kursis.

Pärast 17. juunit lisatud põllud 2019. aastal tunnustust ei saa ja need maad jäävad sel aastal mittemahepõllumajanduslikuks.

Põllumajandusametile ei pea esitama põldude andmeid, kui need esitatakse samal aastal PRIAle mahepõllumajandusele ülemineku või mahepõllumajandusega jätkamise toetuse saamiseks.

Sel juhul tuleb taotlusel teha märge lause „Kliendi põllud tuleb võtta PRIA taotluselt“ juurde. Ettevõtjad, kes PRIAst toetust ei taotle, peavad taotlusega esitama Põllumajandusametile kõik põldude andmed.

Taotluse saab esitada:

* Maaeluministeeriumi kliendiportaalis aadressil https://portaal.agri.ee;

* digitaalselt allkirjastatult vastava maakonna peaspetsialisti e-postile;

* paberkandjal maakonna esindusse.

Eksitav oli Maalehes varem avaldatud teade, et mahetootjad peavad kõik oma põllud, millele nad soovivad Põllumajandusametist mahetunnustust saada, lisama taotlusele hiljemalt 21. maiks.