Eestis majandati 2018. aastal mahepõllumajanduslikult 210 033 hektaril, mahepõllumajandusliku maa osa moodustas 21% kogu põllumajandusmaast. Ettevõtteid, kes tegelesid mahepõllumajandusega, oli kokku 1948. Mahetootmine laienes ka tänavu, mahetootmisega soovis alustada üle 180 ettevõtte.

„Aastate jooksul oleme parima tootja konkursi raames külastanud kümneid ettevõtteid ning lisaks keskkonnahoiu ja loomade heaolu tähtsustamisele on jäänud silma nende soov areneda, veelgi paremaks saada,“ tõdes konkursi üks korraldajatest Airi Vetemaa Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutusest. „Et mahetootmises pole lihtsaid õpikulahendusi, on edukad mahetootjad innovaatilised ja õpihimulised ning nii mõnelgi juhul võivad nad olla suunanäitajateks ka tavapõllumajanduses. Hästi toimiv mahepõllumajandus pakub lahendusi nii kliimamuutuste leevendamisel kui ka keskkonnakaitses laiemalt,“ selgitas Vetemaa.

Konkursile „Parim mahetootja 2019“ saavad kandidaate esitada nii organisatsioonid kui ka üksikisikud, sh kandideerija ise. Konkursile oodatakse mahetootjaid, kelle ettevõte on mahepõllumajanduslikult majandanud vähemalt 2 aastat. Kandidaadi esitamiseks tuleb täita ankeet, tähtaeg on 1. juuli.

Konkursile „Parim mahetoode 2019“ esitavad oma ettevõttes valmistatud tooteid ettevõtted ise. Tingimuseks on, et mahetoode oleks ankeetide esitamise tähtajaks müügil. Toodete ankeetide esitamise tähtaeg on 12. august.

Kandidaatide ankeete oodatakse aadressile mahepm@gmail.com. Parima tootja ja toote valivad välja erialaspetsialistidest koosnevad hindamiskomisjonid.

Võitjad kuulutatakse välja 15. septembril Tallinnas, Eesti Vabaõhumuuseumi Leivapäeval, mille raames toimub ka mahetoodete laat ja kus külastajad saavad konkursil osalenud toodete hulgast valida oma lemmikmahetoote.

2018. aastal valiti Eesti parimaks mahetootjaks Tammejuure Mahetalu, mida majandab perekond Kuusemaa, parim mahetoode oli Kasekunst OÜ tume kasesiirup.

Konkursse korraldab Maaeluministeeriumi tellimusel Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus koostöös Mahepõllumajanduse Koostöökoguga.

Konkursside ankeedid ja täpsemad osalemise tingimused on leitavad www.maheklubi.ee/Mahekonkurss-2019/