Eesti Energia AS toodab Enefixi brändi all suurtes kogustes kiiretoimelist loodussõbralikku mullaparendajat ning see on kättesaadav kõigile meie klientidele, kuna Auvere elektrijaam ja Eesti Elektrijaama kaheksas blokk suudavad toota põlevkivi lendtuhka kogustes, mis tagab aastaringse varustuskindluse.