Üraskite aktiivsuse suurenemist seostatakse ilmastikuolude muutustega. Põuased ja soojad suved on vähendanud hariliku kuuse loomulikke kaitsemehhanisme, see omakorda on viinud üraskirüüste kiire kasvuni.