„Seega käsitleti kõigi metsanduse arengukava jaoks oluliste valdkondade – sotsiaalse, majandusliku, ökoloogia ja kultuuri valdkonna probleeme,“ märkis Järve.