Ülemjuhataja Johan Laidoneri tööruumi kogunesid sõjaminister kindralleitnant Paul Lill, sõjavägede staabi ülem kindralleitnant Nikolai Reek, välisministri abi Oskar Öpik, 3. diviisi ülem kindralmajor Herbert Brede ja sõjavägede staabi mitmed osakonnaülemad.