„Meile see idee väga meeldis, et saab vabatahtliku töö tulemusena tõsta esile Eestis mahealasid,“ kommenteeris Greenstep OY juhatuse esimees Tore Teir, kelle finantsettevõtte töötajad käisid mullu vabatahtlikult koristamas Jūrmala rannaala Lätis. „Tänavu oli au tulla Eestisse ja anda oma panus maheviljeluse heaks – see sobib igati meie ettevõtte põhimõtetega – hoolida keskkonnast ja käituda ühiskondliku vastutuse printsiibist lähtudes,“ kinnitas Teir.

”See projekt on väga hea näide, kuidas me peame tulevikus tegutsema,“ kiidab Soome suursaatkonna pressinõunik Hannele Valkeeniemi. „Talgutöö kahe naabermaa vahel keskkonna heaks tuletab meelde, et keskkonnaprobleemid on piiriülesed, lausa piireunustavad. Me peame nendega ka piireunustavalt tegelema. Soome firma näitas head eeskuju, kuidas toimida ühiskondlikust vastutustundest lähtudes. See andis ettevõtte töötajatele lisaks hea enesetunde”.

Mahesiltide paigaldamise eestvedaja, Eesti mahemajandust promov MTÜ Organic Estonia on rahul, et lisaks mahekaardi rakendusele on nüüdsest olemas ka füüsilised mahealade sildid.

„Seni oli olemas ainult Maa-ameti mahekaardi rakendus, kust soovijad said vaadata, kus paiknevad Eestis mahepõllud ja -korjealad,“ tõdeb MTÜ eestvedaja Krista Kulderknup: „Nüüd on meil õnneks olemas ka esimene füüsiline silt, mida näeb autoaknast. See täiendab mahealade kaarti, mis on seni ainsana aidanud uurida koduümbruse põldude ja metsade kvaliteeti. Ülejäänud sildid viime maakondadesse laiali.“

Paari tunni töö tulemusena sai Saidafarmis laupäeval valmis 30 silti, ülejäänud 100 silti said lihvitud ja siltidele varred paigaldatud. Järelejäänud põletustööd tehakse ära lähiajal ning sildid saab enda juurde hoiule Organic Estonia, kes need edasi Eesti maakondadele kingib.

„Eestis on praegu natuke rohkem kui 21 protsenti mahepõllumaad. Meil on ka mahekorjealad. Tänane päev räägib sellest, kuidas seda kõike teha nähtavaks,“ kommenteeris sildi paigaldamisel maaeluministeeriumi taimetervise osakonna juhataja Sigmar Suu. Mahemajanduse tervikprogrammi eesmärkide hulka kuulub mahealade suurendamine aastaks 2021, selle eelduseks on aga kõigepealt mahealade teadvustamine ja väärtustamine – et kus ja mis meil kasvab.

„Mahemajanduse tervikprogrammi põhieesmärk Eestis on tekitada sünergiat eri valdkondade vahel, mitte kõneleda ainult mahepõllumajandusest, vaid ka mahekorjealadest, maheturismist, mahekosmeetikast ja puhastusvahenditest tervikuna koos,“ kommenteerib Sigmar Suu.

Sündmuse korraldasid Organic Estonia, Saidafarm ja Blue Drum Events.