Meeleavaldusega soovitakse juhtida tähelepanu vajadusele võrdsustada Eesti põllumeeste toetused Euroopa Liidu keskmistega.