Konkursi tulemuste ja autorite tutvustamine meedias motiveerib lugejaid hiljem ise nuga voolimiseks kätte võtma või traditsioonilise puukäsitöö tooteid väärtustama ja tarbima.

Paljud õpivad rahvapärase puutöö võtteid, mis hiljem unustatakse või ei praktiseerita neid kunagi. Seepärast ongi ellu kutsutud konkurss, et osaleda saaksid kõik, keda teema kõnetab, olenemata puidutööoskustest või teadmiste avarusest. Ootame kõiki, kel kas või ainult tahtmine!

Neljanda puutöökonkursi teema on ummiknõu ehk ühetüvetünn (vt Ants Viires, “Eesti rahvapärane puutööndus”).

Konkursi tingimused on järgmised.

Ummiknõud ehk ühetüvetünnid.
Autor võib konkursile esitada ühe töö. Töid hinnatakse kahes kategoorias: õpilased kuni 18 a ja täiskasvanud.

Ummik peab olema valmistatud traditsioonilisi rahvapäraseid töövõtteid kasutades käsitsi, ilma elektriliste tööriistadeta.

Konkursile esitatud ummik peab olema kaanega ja kirjatud.

Konkursitöö võib peale puidu sisaldada ka muid materjale 20% ulatuses.

Hindamisel arvestame esmajoones teostuse kvaliteeti, kuid ka töö idee uudsust ja omapära.

Traditsiooniline puutöö võib olla esitatud nii innovaatilises ja modernses vormis kui ka klassikaliselt levinud rahvapärases võtmes.

Konkursi esimese, teise ja kolmanda koha tööde autorid pälvivad rahalise preemia. Autor auhinnatud tööd tagasi ei saa. Konkursi võidutööd annetatakse Heimtali Muuseumile. Asutused ja ettevõtted võivad valida oma lemmiku, mille autoreid tunnustatakse vastava ettevõtte välja pandud meenetega.

Konkursitööd tuleb esitada hiljemalt 29. veebruariks 2020 MTÜ Tuhala Ajaloo- ja Kunstikambrisse aadressil Müüriääre, Tuhala küla, Kose vald, Harjumaa.

Töö külge peab olema kinnitatud hindamiseks vajalik märgusõna ning lisatud selle tegemise lugu/idee. Tööga koos tuleb esitada ka sama märgusõnaga kinnine ümbrik, milles on sama märgusõna, autori nimi, isikukood, telefon, aadress, e-posti aadress, varasem seotus puukäsitööga.

Nomineeritud töödest eksponeeritakse näitusi kuni 2020. aasta lõpuni.

Žürii koosneb seitsmest liikmest, kuhu kuuluvad disainerid ning puukäsitöömeistrid: Lembe Maria Sihvre (Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit), Heidi Solo (puutööõpetaja, Tallinna Tondi põhikool; disainer, MRK Magic Design), Andres Veel (puutööõpetaja Hiiumaa ametikool, Weel OÜ), Valdur Tilk (puukäsitöömeister, Puupank), Indrek Tirrul (Eesti Rahva Muuseumi puidukonservaator), Meelis Kihulane (puukäsitöömeister Põlvamaalt), Andry Kikkull (puiduspetsialist, Eesti Tööõpetejate Selts, Tallinna Ülikool), Merike Hallik (Rahvakultuuri Keskus).

Konkursi tingimused ilmuvad ka Facebooki-lehel “Puukäsitöö konkursid”.

Lisainfo konkursi kohta: Heidi Solo, tel 529 5366, ajalookamber@tuhala.ee

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid