Maaleht palus Eestimaa Loo­du­se Fondi eksperdil Aleksei Lot­manil aidata selgust tuua sellesse, mis ootab Eesti põllumehi ees seoses Euroopa Liidu uue põllumajanduspoliitika, Euroopa Rohelise Kokkuleppe ja kliimamuutustega.
Millistes keskkonnaprobleemides on põllumehed süüdi?
Süüst saab rääkida, kui põllumees rikub seadust või head tava. Praegu on põhjust rääkida sellest, milliseid keskkonnaprobleeme põllumajandus põhjustab.
Mis tegevused kaasaegses põllumajanduses on keskkonnale kõige ohtlikumad?
Lämmastiku ringet hinnatakse inimtegevusest kõige enam häiritud aineringeks. Peamine viis, kuidas inimene lämmastikuringet mõjutab, on mineraalsete lämmastikväetiste tootmine ja kasutamine.
Kas mahetootmine on lahendus?