“Eesti ja Gruusia koostöö hõl- mab koolitusi veiste seemenduse, söötmise, sigimise, vete- rinaaria ja farmiehituse valdkonnas,” räägib Eesti Tõulooma-kasvatajate Ühistu (ETKÜ) juht Tanel Bulitko. Huvi on mõlemapoolne – Gruusias on piimapuudus, Eesti aga tahab müüa tõuloomi ja oskusteavet.

“Pole midagi parata, meie loomaturg on kolmandad riigid,” möönab Bulitko. On riike, kus turg tuleb kõigepealt tekitada ja sisse töötada.