Lisaks eelloetletud abinõudele, soovitatakse koosolekute läbiviimiseks kasutada tehnilisi abivahendeid ja virtuaalkeskkonda, mitte füüsilisi kohtumisi.

Ettevõttele teadaolevalt ei ole ühelgi kontserni töötajal viiruse sümptomeid tuvastatud. Kuna hetkel on Hiinas aastavhaetuse periood ja puhkuste aeg, siis eelistavad hiinlased paiksed olla ja õnneks väga palju reisimist ette ei tule.