Kongressile oodatakse kõigi soome-ugri rahvaste delegatsioone. Eesti 15-liikmelise delegatsiooni paneb kokku soome-ugri rahvastega koostööd koordineeriv katusorganisatsioon MTÜ Fenno-Ugria Asutus.

„Kongressile on vaatlejana oodatud kõik, kes tunnevad huvi kongressi teemade vastu,” teatavad korraldajad õhutades kasutama ainulaadset võimalust olla suure soome-ugri sündmuse osaliseks. Vaatlejate arvu ei piirata.

Loomulikult on appi oodatud vabatahtlikud, keda korraldajad vajavad registreerimislauda, teemaistungitele ja redaktsioonitoimkonda, bürootööle ja külaliste saatjateks, nõustajateks ning mitmeteks muudeks tegevusteks.

„Vabatahtlikelt eeldame vene ja inglise keele oskust vähemalt suhtlustasandil, külaliste saatjatel ka mõne soome-ugri keele oskust,” lisavad korraldajad.

Esimene soome-ugri rahvaste maailmakongress toimus 1992. aastal Komimaal Sõktõvkaris, seejärel on seda iga nelja aasta järel korraldanud korraldanud vaheldumisi Ungari, Soome, ja Eesti ja Venemaa. Eestis toimus kongress eelmisel korral 2004. aastal Tallinnas.

Kongress algab kolmapäeval, 17. juunil riikide presidentide ja Tartu linnapea tervitustega ning esindusorganite aruannetega. Kõik huvilised saavad külastada ERM-i.

18. juunil toimuvad nelja põhiteema põhjalikumad arutelud.

Nendeks on kodanikuühiskonna tegevus soome-ugri keelte säilitamisel ja arendamisel. Siis ka soome-ugri kultuurid – traditsiooni(lise)st kaasaegseni. Igati päevakohane on arutelu kliimamuutuse mõjust soome-ugri rahvastele. Traditsiooniliselt on analüüsimisel meedia.

Teemaistungid jätkuvad ka reede hommikul. Kongress on kavas lõpetada 9. juunil kella 14neks.

Korraldajad loodavad, et kongressil osaleb eeldatavasti 500 delegaati ja vaatlejat nii soome-ugri aladelt kui ka teistest riikidest. Kokku on maailmas soome-ugrilasi umbes 25 miljonit.