„Kokku on nimekirjas üle 2300 nime. Seda nimekirja me täies mahus internetis avaldada ei saa, küll aga on kõigil soovijail võimalik nimekirja uurida meie juubelikontsertide ajal 14. märtsil Tartus ja 29. märtsil Rakveres,” teatab ansambel oma sotsiaalmeedia küljel.

10 000 lehekülge

Unikaalse nimekirja kokkuseadja Lauri Leht tutvustas oma tööd järgmiselt: „Koondnimekirja koostamise mõte tekkis kuna ansambli paberarhiivi korrastamise ja digiteerimise käigus selgus, et arhiivimaterjalid on päris hästi säilinud.

Kokku digiteerisime ligi 10 000 lehekülge arhiivimaterjale.

Selgus, et alles on peaaegu kõik treeningute läbiviimise tööpäevikud alates 1959. aastast ning saame kuupäevalise täpsusega järgi vaadata, millal Madis Jürgen või Rein Sikk trennis käis või puudus. Kaduma on läinud neiduderühma treeningpäevikud aastatest 1968-75 ja hõredam on seis ka rahvamuusikaorkestri ja lauluansambli materjalidega.

Kõige esimese perioodi (1945-58) kohta on materjale vähem ning seal tuli pilti kokku sättida üksikute dokumentide, mälestuste ja ka ajaleheartiklite põhjal. Kõige varasemad tantsijate nimed saime kindlasõnaliselt kirja panna 1949. aasta kohta.

Kohati oli vaja kasutada allikakriitilist meelt, et eristada püsivalt trennis käijad nendest, kes vaid ühe korra kohal käisid ja siis kadusid.

Kokku on nimekirjas üle 2300 nime. Kaugem eesmärk on TÜ Rahvakunstiansambli ajalooraamatu välja andmine, kus kõigi aegade osalejate nimekiri on selge ja vajalik materjal.”

Võta ühendust

„Kui oled ise TÜ Rahvakunstiansamblis osalenud või tead, et seda on teinud su vanemad, vanavanemad või teised lähedased, siis on võimalik osalemise andmeid kontrollida või üle täpsustada. Selleks võta palun võta minuga ühendust Facebookis või siis e-postiga: laurileht.post@gmail.com ,” utsitab arhiivi looja.

Toomata küll välja kõiki tuhandeid nimesid rõõmustab ansambel oma Facebooki küljel: „Meil on hea meel, et TÜ (või siis omaaegse TRÜ) Rahvakunstiansambli ridadest on sirgunud paljud tantsujuhid teistele Eesti tantsurühmadele ja –ansamblitele, neist tuntumad on näiteks Kristjan Torop, Urve Kilk, Enn Madi, Mait Agu, Erika Põlendik, Milvi Link, Tõnu Lindvet, Heiki Unt, Kadri Tiis, Andi Einaste.

Üle-eestiliselt teada-tuntud isikutest on nooruses rahvakunstiansambli ridades rohkem või vähem aega veetnud näiteks Ingrid Rüütel, Mati Kaal, Linnar Priimägi, Liisa Pakosta, Rein Sikk, Hagi Šein, Ülo Tootsen, Krista Aru, Meelis Virkebau, Juhan Telgmaa, Kauksi Ülle, Madis Jürgen, Riho Terras ja teised.”

Lõpetuseks kõlab kutse: „Kohtume TÜ Rahvakunstiansambli 75. aastapäeva kontsertidel Tartus ja Rakveres! Teile esineb 150 tänast tantsijat neljast segarühmast, kahest neiduderühmast ja kolmest noorte- ja lasterühmast.”